Жарияланған күні: 03.07.2018 23:18
Өзгертілген күні: 03.07.2018 23:18
Ссылка на материал: 
http://mng.kgd.gov.kz/kk/news/obshchiy-konkurs-dlya-zanyatiya-vakantnyh-administrativnyh-gosudarstvennyh-dolzhnostey-korpusa
Категория рассылки: