Ақпараттық хабарламалар

1) 2019 Оңалту  рәсіміне іс қозғалғандығы туралы хабарландыру;;

2) 2019 Оңалту рәсiмiн қолдану және уақытша әкімшімен кредиторлардың талаптаын қабылдау тәртібі туралы хабарлама;

3) 2019 Оналту рәсімінде кредиторлар жиналысын өткізу туралы хабарлама;